Como coidar as galiñas en Stardew Valley?

A construción de estruturas e a recollida de animais en Stardew Valley pode ser unha empresa cara e tributaria. Non todo o mundo quere criar animais, pero