Bens Inmobles

Que é refinanciar unha casa

Que é o refinanciamento dunha casa? e como refinanciar a miña casa. Refinanciar a súa hipoteca significa basicamente que está a cambiar a súa antiga hipoteca por outra nova.